Prostorové měření geometrie, ustavování, rekonstrukce linky.

Společnost: METAL TRADE COMAX a. s., Velvary


Pravidelné diagnostické měření strojního zařízení.

Měření geometrie a ustavování výrobních linek, ustavování soustrojí a pohonů,

Zavádění diagnostiky do provozu,

Kompletní ustavení konstrukcí, válců a pohonů lakovací linky během její rekonstrukce,

Výroba a montáž  konstrukcí lakovací linky a frém pohonů.

Vytyčení základních os nové výrobní linky.


Měření geometrie podélné dělící linky SALICO. Měření geometrie a ustavení navíjecího trnu podélné děličky.