Prostorové měření geometrie rotačních pecí.

Společnost: HAYES LEMMERZ s.r.o., Ostrava


Periodické měření geometrie a ustavení rotační pece SIB1 a rotační pece SIB2 a jejich pohonů.