Prostorové měření geometrie.

Společnost: RAC s.r.o., Děčín


Měření geometrie a ustavení uložení ingotu a držáku ultrazvukových sond zařízení UZK.

Měření geometrie a ustavení dělící pily PRESSTA EISELE.

Měření geometrie a ustavování kontrolního stolu na vzorky.
Měření geometrie karuselu stabilomatu.