Prostorové měření geometrie.

Společnost: XELLA Porobeton CZ s.r.o., Horní Počáply


Měření geometrie tratí zracích polí a geometrie kolejnic přesuven,

Výroba náhradních dílů pro linky.

Měření geometrie přenášecího jeřábu. Měření souososti a ustavení pohonu mlýnu. Měření vedení drážkovacího vozíku.