Prostorové měření geometrie.

Společnost: TONASO Holding a.s., Ústí nad Labem


Měření a ustavení potrubí autoklávy, pohonu čerpadla, hasícího bubnu č. 3, pohonu korečkového dopravníku.