Prostorové měření geometrie a ustavování.

Společnost: PREOL a.s., Lovosice


Měření geometrie a ustavení vodících rolen a pohonů rotační pece semen XE01121, rotační pece vloček XE01202,

Měření souososti a ustavení čerpadel ventilátorů a vývěv.

Měření souososti a ustavení pohonu lisu.

Měření souososti hnětače B.