Prostorové měření geometrie a ustavování.

Společnost: LOVOCHEMIE a.s., Lovosice


Diagnostika zařízení Elevátoru + ustavení chladícího bubnu

Měření souososti a ustavení soustrojí.

Měření souososti a ustavení pohonu čerpadla P2001.