Prostorové měření geometrie a ustavení linek.

Společnost: PLATEX s.r.o., Česká Skalice


Kompletní zaměření a ustavení linky Brückner č. 1 a č. 2,

Kompletní zaměření a ustavení linky Zimmer

Kompletní zaměření a ustavení linky Totex rám č. 8. 

Kompletní zaměření a ustavení kalandru Faman. 

Měření rovnoběžnosti a kompletní ustavení potěradla.

Měření rovnoběžnosti a ustavení nově instalovaných válců stroje Totex rám VI.