Potravinářský průmysl

Třídit podle: 

V oblasti potravinářského průmyslu jsme realizovali následující práce:

Diagnostická měření a ustavování, zámečnické práce

Společnost: WRIGLEY Confections ČR kom. spol. Poříčí nad Sázavou


Pravidelné diagnostické měření stavu zařízení na jednotlivých provozech. Ustavování soustrojí laserovými přístroji. Opravy strojního zařízení - motory, ventilátory, čerpadla, dmychadla, apod.

Diagnostika  strojního zařízení a ustavování soustrojí.

Společnost: Pivovar Krušovice a.s.


Diagnostika strojního zařízení čerpadel a kompresorů. Měření souososti a ustavování soustrojí.

Diagnostika strojního zařízení a ustavování soustrojí.

Společnost: GAMBRINUS Plzeň a.s.


Diagnostická měření čerpadel. Měření souososti a ustavování soustrojí.

Diagnostika strojního zařízení.

Společnost: PLZEŇSKÝ PRAZDROJ a.s., Plzeň


Diagnostika strojního zařízení na plnění sudů. Měření souososti a ustavování soustrojí.

Diiagnostika strojního zařízení a ustavování.

Společnost: STAROPRAMEN Praha a.s.


Diagnostika strojního zařízení na provoze varna.  Měření souososti a ustavování soustrojí na provoze varna.

Měření geometrie a ustavení.

Společnost: Sladovny Soufflet ČR a.s., Prostějov


Měření geometrie a ustavení pohonů řetězů obraceče sladu.

Měření geometrie a ustavení.

Společnost: Tivall CZ, s.r.o., Krupka


Měření geometrie a kompletní ustavení linky Mondini.
Měření geometrie linky Fritéza.

Měření geometrie a ustavení.

Společnost: Sladovny Soufflet ČR a.s., Kroměříž


Měření geometrie a ustavení pohonu ventilátoru horkého vzduchu.

Měření geometrie a ustavování linek.

Společnost: OPAVIA-LU a.s. závod DELI Lovosice


Měření geometrie a ustavování dvou linek SWAK 104G, pece PETIT (BIS 030), ustavení nově instalované oplatkové pece SWAK 1. Vytyčení osy linky pro nově instalovanou pec KOKA na vlnky. Diagnostika a vyvážení válečků váhy dopravníku, diagnostika baličky HSV 101B. Opravy strojních zařízení.

Měření vibrací, posouzení celkového stavu a vyvážení řemenice, měření geom. a vytyčení osy

Společnost: Mondelez ČR Biscuit Production s.r.o., Lovosice


Měření vibrací, posouzení celkového stavu a vyvážení řemenice míchačky těsta UK16 a ventilátoru. Měření geometrie a vytyčení osy Imaforní linky. Měření rovnoběžnosti vodících lišt a hřídelí linky Swakt 104 G.

1