Měření vibrací, posouzení celkového stavu a vyvážení řemenice, měření geom. a vytyčení osy

Společnost: Mondelez ČR Biscuit Production s.r.o., Lovosice


Měření vibrací, posouzení celkového stavu a vyvážení řemenice míchačky těsta UK16 a ventilátoru.

Měření geometrie a vytyčení osy Imaforní linky.

Měření rovnoběžnosti vodících lišt a hřídelí linky Swakt 104 G.