Měření souososti a následné ustavení

Společnost: Termonta Praha, a.s.


Měření souososti a ustavení kouřových ventilátorů č.1-6 v tepelné elektrárně Mělník.