Měření rovnoběžnosti a ustavování pohonů linky

Společnost: ThyssenKrupp Rasselstein, Andernach, Německo


Měření rovnoběžnosti a ustavování válců, měření souososti a ustavování pohonů linky na válcování plechů v ThyssenKrupp Rasselstein, Andernach.