Diiagnostika strojního zařízení a ustavování.

Společnost: STAROPRAMEN Praha a.s.


Diagnostika strojního zařízení. 

Měření souososti a ustavování soustrojí na provoze varna.