Diagnostická měření , měření protorové geometrie a zámečnické práce.

Společnost: Smurfit Kappa Czech s.r.o., Brno Chrlice


Kompletní měření prostorové geometrie a ustavování kartonážního stroje,

Měření souososti  a ustavování pohonů + kardanů, soustrojí,

Vyvážování a broušení válců.

Zámečnické práce a opravy na kartonážním stroji.

Měření geometrie nově instalovaných částí.