Diagnostická měření a ustavování, zámečnické práce

Společnost: WRIGLEY Confections ČR kom. spol. Poříčí nad Sázavou


Pravidelné diagnostické měření stavu zařízení.

Ustavování soustrojí.

Opravy strojního zařízení.